jódové tablety

Jódové tablety: kdy pomohou a kdy mohou ublížit?

Ptáte se nás na užívání tablet s obsahem jódu jako na prevenci v případě jaderného konfliktu.
Jód se za určitých okolností při jaderné havárii používá, má to ale svá pravidla. Neuváženým používáním jódu si můžete i ublížit.
Kdy jódové tablety použít?
☑️ Jódové tablety pro blokádu štítné žlázy by měly být užívány pouze na výslovné doporučení odpovědných orgánů (Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost), pokud nastane tato potřeba.
☑️ Důležité je správné načasování. Nemá smysl užívat tablety s jódem preventivně dlouhou dobu předem.
☑️ Užívání jódových tablet chrání pouze před vychytáváním radioaktivního jódu ve štítné žláze, nefunguje jako univerzální ochrana před radioaktivitou.
☑️ Příjem neuváženého a velkého množství jódu může způsobit vážné zdravotní komplikace (zvracení, bolesti břicha, průjem, dehydrataci, šok, vážnou poruchu funkce štítné žlázy a další).
Podrobnosti najedete na webu SÚKL

Dana Drábová k útoku na jadernou elektrárnu

Skupování jódových tablet je jen malým střípkem v nákupní horečce, která zavládla jako důsledek války na Ukrajině. Stejně tak je vykoupené střelivo, drahý benzín lidé nakupují i do kanystrů a sehnat levné radiostanice už také není jednoduché. Ruská armáda zaútočila na jadernou elektrárnu v Záporoží, zde je aktuální vyjádření Dany Drábové:
Dne 4. brezna 2022 provedly vojenské sily Ruské federace ostřelování areálu. Od 06:20 byl požár uhašen jednotkami ukrajinské státní záchranné sluzby. V současné
dobé nejsou k dispozici žádné informace o mrtvÿch a zraněných. Energetické bloky ZNPP zústávaji nepoškozené, na 1. bloku byly poškozeny pomocné budovy reaktorového prostoru, což nemá vliv na bezpečnost bloku. Systémy a komponenty důležité pro bezpečnost JE jsou funkční. V současné době nebyly zaznamenány  žádné zmèny radiační situace.
Informační a havarijní centrum SNRIU bylo aktivováno. Specialisté SNRIU a SSTC NR udržují kontakt s vedením Záporožské jaderné elektrátny.
Stav energetických bloků:
První blok je v odstávce.
Bloky 2, 3 byly odpojeny od sítě a probihá ochlazování jaderných zařízení.
Blok 4 je v provozu s výkonem 690 MW.
Bloky 5 a 6 se ochlazují.
V této chvíli  je areál Záporožské jaderné elektrárny obsazen vojenskymi silami Ruské federace.
Operační personál monitoruje stav energetických bloků a zajišťuje jejich provoz v souladu s požadavky technologických postupů pro bezpečný provoz.